Škvor Holiday Houses

Robidisce Weekly

GEOKOT – dan 1

Študenti drugega in tretjega letnika smeri Geografija, Fakultete za humanistične študije Koper, smo v okviru predmeta Regionalno planiranje, prispeli v naselje Robidišče, v četrtek 18. aprila 2013 ob 18.00. Namen terenskih vaj, je spoznavanje razvojnih možnosti naselja Robidišče in občine Kobarid.

Terenskih vaj se je udeležilo 20 študentov Geografije, pod vodstvom Staše Mesec in Mihe Kodermana. Po namestitvi vseh študentov po sobah, je sledilo srečanje z našo mentorico, ki nam je razložila potek programa terenskih vaj. Staša je razdelila študente po skupinah in vsaka skupina je dobila svojo specifično nalogo oziroma pot.

Slika 1: Srečanje geografov z mentorico

Slika 2: Spoznavanje značilnosti vasi

Okoli 19.30 smo si ogledali kulturno in naravno dediščino vasi Robidišče, med katerimi lahko izpostavimo: črna kuhinja, kamen Stonewood, arhitekturne posebnosti zgradb, itd… Po ogledu smo imeli dve predavanji o Robidišču in o procesu razvoja skozi leta 2000 do 2010, ter o družbeno in naravno geografskih značilnostih Beneške Slovenije.

Slika 3: Črna kuhinja

Potrebno je izpostaviti nekaj pomembnih zgodovinskih dejstev: skozi zgodovinsko obdobje od 15. stoletja naprej, sta naselje Robidišče in celotna Beneška Slovenija, doživeli kar nekaj družbeno-političnih sprememb kot so: menjava italijanske (oziroma beneške) in avstrijske oblasti, ter po drugi svetovni vojni nov družbeni sistem (socializem) pod okriljem SFRJ. Posledično se po letu 1950 začelo obdobje izseljevanja prebivalstva iz Robidišča in tudi iz drugih lokalnih naselij.

Slika 4: Predavanja v hišni galeriji

Danes se kljub odmaknjenosti in težki prometni dostopnosti ljudje vračajo nazaj v vas Robidišče. To območje je postala tudi zelo privlačna turistična točka. Turisti prihajajo tako iz evropskih držav kot iz drugih kontinentov.

Danes, 18.4.2013 praznuje rojstni dan naša kolegica Urška. Želimo ji veliko zdravja, sreče in uspehov v življenju 🙂

Slika 5: Slavljenka Urška

Napisali so: Alen Stojčevski, Marko Kežar in Primož Goljuf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + 10 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DutchFrenchGermanItalianSpanishEnglish