Škvor Holiday Houses

Robidisce Weekly

Študentske terenske vaje – GEOKOT 2012

V dneh od 10. do 12.5. so na Robidišču potekale terenske vaje študentov smer geografija iz FHŠ Koper. 15 študentov se je po prvotnem spoznavanju širšega beneškega prostora in zgodovine Robidišča odpravilo v tri sosednje vasi (2 na italijanski strani in eno na slovenski) z namenom, da pripravijo vodnike za pohodnike. Natančno so popisali poti, zgodbe, ki so jih pripovedovali domačini, izmerili koordinate in opazovali, kje so obstoječe poti preslabo označene. Po opravljenem delu je sledil pogovor z županjo občine Kobarid, go. Darjo Hauptman, ki je z zanimanjem prisluhnila vtisom študentov, ki so poročali o svojih opažanjih in predlagali praktične ideje: označitev vodnjakov, kjer je voda pitna, postavitev tabel o zanimivih točkah, ureditev razgledališča z označbami vrhov, ekootoki, postavitev simbolnega mejnega kamna sredi gozda, … Tudi ga. županja je poročala o aktivnostih občine, ki jih ni malo. Te so tako revitalizacijske, torej namenjene občanom, kjer je poseben poudarek dan mladim in starejšim (medgeneracijsko sodelovanje), ter čezmejnemu sodelovanju, kot razvojne (gospodarski vidik, vezane predvsem na turistično dejavnost).
Zadnji dan je sledila SWOT analiza območja in priprava razvojnega programa za vas ter evalvacija opravljenega dela, ki je pokazala, da so bile vaje uspešne, a občutno prekratke. Se strinjam. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + fourteen =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DutchFrenchGermanItalianSpanishEnglish