Škvor Holiday Houses

Robidisce Weekly

Zahvala županje

Opravljeno preteklo delo na Robidišču je bilo letos opaženo ne le s strani mnogih obiskovalcev in novinarjev, ki so o tem vedno pozitivno pisali, pač pa je naš trud opazila tudi županja občine Kobarid. Ker je pogosoto tako, da si doma najmanj cenjen, nam ta nagrada še posebej veliko pomeni.
Sprejem in podelitev nagrad je bil izredno svečan dogodek in vsa čas orgaizatorjem. V ozadju je na fotografijah pogorje, ki tudi dejansko obkroža občino, lokalna društva so pripravila ganljiv program.
Nagrado je v imenu celotne vasi prevzel Simon Škvor, ki je tudi sicer že precejšen del svojega življenja vpet v razvoj in življenje v vasi. Prvi, ki je verjel, da delo ni zaman…
  

In še obrazložitev zahvale:

Naša najzahodnejša vasica v državi je v zadnjih letih naravnost zacvetela. Pridni vaščani so v oživljanje vasi vložili veliko energije in lahko rečemo, da ima danes vas že pomlajeno dušo. Letos so se v vasi po zaslugi in pod vodstvom doktorice Staše Mesec odvijali številni pomembni tabori ter delavnice. Potekale so terenske vaje študentov geografije, ki so kartirali okoliške poti in popisali stare pešpoti. Celotna vas je bila delovni atelje za 20 študentov, ki so se preizkusili v tradicionalnem oblikovanju lesa in kamna, obnovili pa so tudi predmete iz črne kuhinje. Na kmetiji Cencič je potekal prostovoljni delovni tabor, pripravili pa so tudi druge izobraževalne programe. Kmetija med drugimi redno gosti tudi mlade iz svetovne organizacije WOOF. Konec poletja je kulturno društvo Stol Breginj v vasi postavilo razstavo starih fotografij in muzej na prostem, že vrsto let pa je tudi organizator tradicionalnih Kotarskih dnevov.  Študentje, ki so v vasi opravljali delovno prakso iz področja regionalnega razvoja, pa so pripravili etnološko-zgodovinski vodnik. 
Povsem upravičeno trdimo, da se le malokatera vas lahko ponaša s tako zanimivim in kakovostnim dogajanjem. Razvoj turizma in kmetijstva predstavljata nov razvojni potencial ter zagon vasi. Tako Robidišče s svojo odmaknjeno lego danes predstavlja enega od redkih živih spomenikov, ki v ljudeh vzbujajo občudovanje, nostalgijo po starih časih, navadah in običajih. Vas je zanimiva za preživljanje počitnic in za dnevne goste, ki se radi naužijejo miru ter se v pridihu odmaknjenosti srečajo z naravo in ekološko pridelano hrano, ki jo z vso ljubeznijo ter pozornostjo pridelata in predelata pridna kmetovalca Pavla ter Igor s svojimi pomočniki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − two =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DutchFrenchGermanItalianSpanishEnglish